ਵਿਦੇਸ਼

Tag Archives: chimney

ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਚੋਰ
31.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਲਈ ਘੁਸੇ। ਆਪਣੇ ਪ‍ਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਿਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਣ ਦਾ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER