ਵਿਦੇਸ਼

Tag Archives: canada

ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ
06.04.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਰਾ ਅਤੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER