ਵਿਦੇਸ਼

Tag Archives: ਰਾਜਕੁਮਾਰ

ਭੂਟਾਨ : ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੌਦੇ
25.03.16 -

ਰਾਜਾ ਖੇਸਰ ਤੇ ਰਾਣੀ ਪੇਮਾ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 108,000 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਸੰਦਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ...
  



TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER