ਵਿਦੇਸ਼

Tag Archives: ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ

ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਛਲਾਂਗ
31.07.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਰ ਲਿਊਕ ਏਕਿੰਸ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਿਮੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਏ ਲਿਊਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER