ਸਾਹਿਤ

Monthly Archives: OCTOBER 2016


ਕਰਵਾਚੌਥ ਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ
18.10.16 - ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ।

ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਆ"। ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਖਣਾ.. ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਲਿਓ"।

ਕਰਮਚਾਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਅਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਕ ਅਜ਼ੀਬ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਧਵਾ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਖਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਰਮਚਾਰਨ ਅਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਅਜ਼ੀਬ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD
.

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER