ਸਾਹਿਤ

Monthly Archives: JANUARY 2017


ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਵਿਤਾ
27.01.17 - ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ

ਮਿਲਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,
ਚੁਣਨੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ,
ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਨੂੰ।

ਕਈ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲੈਣੇ,
ਸਬਜਬਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ।

ਲੋਕੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਅ ਦੇਣੇ,
ਘਰ-ਘਰ ਧੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ।

ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਹੈ ਲੈਣਾ?
ਕੋਈ ਆਵੇ-ਜਾਵੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।

ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮੀਰਾਂ ਨੂੰ,
ਦੂਰੋਂ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ।

ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾ ਲੈਣੀਆਂ,
ਜਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ।

ਇੰਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ,
ਝੂਠੇ ਦੀ ਬੇੜ੍ਹੀ ਯਾਰੋ ਤਰ ਜਾਣੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ,
ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across ...

  TOPIC

TAGS CLOUD
.

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER