ਜੀਵਨ-ਜਾਚ

Monthly Archives: JULY 2018


ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੀਰਾ, ਅਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜੀਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
08.07.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਕਵਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਜੀਰਾ ਰਾਈਸ'।
...
  


ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਲਾਪਰਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ
05.07.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER