ਜੀਵਨ-ਜਾਚ
ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਕੂ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਕੂਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੀਕੂ। ਚੀਕੂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਕੂ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ, 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ 25.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਚੀਕੂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:-

  • ਚੀਕੂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਕੂ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਚੀਕੂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੀਕੂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਚੀਕੂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਕੂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਫਾਇਬਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  • ਚੀਕੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਪਾਲੀਫੇਨੋਲਿਕ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚੀਕੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀ-ਪਰਸਿਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਫੋਲੇਟ, ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਚੀਕੂ ਵਿੱਚ ਹੇਮੋਸਟਾਟਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕੂ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  • ਚੀਕੂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ ਚੀਕੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVECopyright © 2016-2017


NEWS LETTER