ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Monthly Archives: JULY 2018


ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੈਰਾਕੀ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ
27.07.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER