ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

ਜਰਮਨੀ

ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਅਰ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ
29.05.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਬੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗੀ ਟੂਟੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬੀਅਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER