ਸਿੱਖਿਆ

Monthly Archives: JULY 2018


ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੈੱਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ 2018
31.07.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ...
  


ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਐੱਪ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ
31.07.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ...
  



TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE





Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER