ਕਾਰੋਬਾਰ

Tag Archives: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ

31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ...
29.07.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

31 ਜੁਲਾਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER