ਕਾਰੋਬਾਰ

Monthly Archives: MAY 2018


ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਠੀਕ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
17.05.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ 'ਪੈਨ' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ...
  


ਸਿਰਫ 66 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਖਾਸ ਆਫਰ
07.05.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ‍ਲੇਟਫਾਰਮ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ? ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER