ਕਾਰੋਬਾਰ

Monthly Archives: FEBRUARY 2019


ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 6 ਦਿਲਚਸਪ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
14.02.19 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:

  • ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਡਲਰ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER