ਵਿਚਾਰ

Tag Archives: ਹਰਿਆਣਾ

ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ
24.03.16 - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 1947 ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜੇ 1984 ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER