ਜੀਵਨ-ਜਾਚ

Tag Archives: viral fever

ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ 10 ਫਾਇਦੇ
25.10.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER