ਜੀਵਨ-ਜਾਚ

Tag Archives: lipcare

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਦੂਰ
18.10.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਪ ਬਾਮ ਅਤੇ ਮਾਸਚਰਾਇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER