ਜੀਵਨ-ਜਾਚ

Tag Archives: facebook

ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ
02.11.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER