ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: true love

ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ-ਰੋਂਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦਮ
29.10.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER