ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: qila

100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 8 ਕਰੋੜ
20.04.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਘਰਾਣਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਘਰਾਣੇ ਦੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER