ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: magnetic hill

ਗਜਬ! ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਰਹੱਸ
ਵੀਡੀਓ
18.06.18 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਂਕਟਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER