ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: hidden

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਕੁਰਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ
06.04.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER