ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: hectochomic iridium

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਲਿਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ
05.11.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਨਸਨੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਕਡੈਨੀਅਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER