ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: couple

ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ
08.04.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਕੀ ਕਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER