ਮਨੋਰੰਜਨ

Tag Archives: ਚਮਾਰ ਰੈਪ

'ਚਮਾਰ ਰੈਪ': ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ?
03.09.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਕਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER