ਕਾਰੋਬਾਰ

Tag Archives: jio

ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ....
16.04.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰ ਸਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਆਫਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER